โรงเรียนคุณภาพ

Zq5ril.gif


สมัครเรียน Onlineเวลาละหมาด


ค้นหาสถานที่ละหมาด

4WkjJ2.jpg


ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต


จำนวนผู้เข้าชม

ชื่อ : นางศกลวรรณ สุขมี

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
วุฒิ : ปริญญาตรี
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นายยะยา สันสะและ

ตำแหน่ง : ครูคอมพิวเตอร์/ศิลปะ
วุฒิ : ปริญญาตรี
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นางอัชณา ชูมาปาน

ตำแหน่ง : ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วุฒิ : ปริญญาตรี
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นางฟารีดา สมจิต

ตำแหน่ง : ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
วุฒิ : ปริญญาตรี
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นางอภิชญา ปิตะคะโส

ตำแหน่ง : ครูชั้นอนุบาล 1
วุฒิ : -
รายละเอียด.. »

ชื่อ : น.ส.อมรทิพย์ พหรมไชย

ตำแหน่ง : ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
วุฒิ : ปริญญาตรี
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นายดนัย มุทะจันทร์

ตำแหน่ง : ครูสังคมศึกษา/พลศึกษา
วุฒิ : ปริญญาตรี
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นางหลิต้า สาอิสาหัด

ตำแหน่ง : ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
วุฒิ : ปริญญาตรี
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นายวิวัฒน์ หัสถประดิษฐ์

ตำแหน่ง : ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
วุฒิ : ปริญญาตรี
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นางปนัดดา โนมิตร

ตำแหน่ง : ครูอนุบาล 1
วุฒิ : ปริญญาตรี
รายละเอียด.. »

ผู้อำนวยการโรงเรียน

สิ่งที่น่าสนใจ

ค้นหา

หนังสือ สพป.สงขลา 3


e-Money

69d595a2731fa3d3f3568dffa74cf022l.gif


จ่ายภาษีออนไลน์

4WfzMa.jpg


ข่าวสารครูพันธ์ใหม่


TV Muslim


Facebook


นาฬิกา


radio online


สอบงานราชการ


พยากรณ์อากาศ


ราคาน้ำมัน


ราคาทอง