โรงเรียนคุณภาพ

Zq5ril.gif


สมัครเรียน Onlineเวลาละหมาด


ค้นหาสถานที่ละหมาด

4WkjJ2.jpg


ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต


จำนวนผู้เข้าชม


วันนี้ทางคณะครู ผู้บริหารโรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4,โรงเรียนบ้านทางควายและโรงเรียนบ้านสุเหร่า สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ได้มาศึกษาดูงานห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนบ้านปากบาง โดยมี ดร.ศกลวรรณ สุขมี ผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับ พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมห้องสมุดเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและพัฒนาให้มีความก้าวหน้าต่อไป


ผู้อำนวยการโรงเรียน

สิ่งที่น่าสนใจ

ค้นหา

หนังสือ สพป.สงขลา 3


e-Money

69d595a2731fa3d3f3568dffa74cf022l.gif


จ่ายภาษีออนไลน์

4WfzMa.jpg


ข่าวสารครูพันธ์ใหม่


TV Muslim


Facebook


นาฬิกา


radio online


สอบงานราชการ


พยากรณ์อากาศ


ราคาน้ำมัน


ราคาทอง