โรงเรียนคุณภาพ

Zq5ril.gif


สมัครเรียน Onlineเวลาละหมาด


ค้นหาสถานที่ละหมาด

4WkjJ2.jpg


ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต


จำนวนผู้เข้าชม

เปิดประชุมสภา

คณะกรรมสภานักเรียนและคณะครูที่ปรึกษาของโรงเรียนบ้านปากบางได้ประชุมเปิดสภา ครั้งที่ 1/2560 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกประสบการณ์ รู้จักการแสดงออก มีการเป็นผู้นำ ผู้ตามในสังคม การอยู่ร่วมกันใน...

อ่านต่อ.. »


เลือกสภานักเรียน

วันนี้ทางโรงเรียนบ้านปากบางได้คัดเลือกสภานักเรียน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกฝนให้รู้จักการแสดงออก การเป็นผู้นำ ผู้ตาม การอยู่ร่วมกัน ปลูกฝังคุณลักษณะนิสัยที่เอื้อต่อการทำประโยชน์เ...

อ่านต่อ.. »


เพราะเหตุใดเด็กจึงเบื่อโรงเรียน?

ผู้ปกครองบางท่านด่วนสรุปว่าบุตรหลานของตนเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์ จนทำให้งานที่ได้รับมอบหมายที่โรงเรียนเป็นอะไรที่ง่ายเกินไปสำหรับบุตรหลาน และเป็นสาเหตุที่ทำให้เด็กเบื่อโรงเรียน ผู้ปกครองอีกจำนวนหนึ่งก็สร...

อ่านต่อ.. »


กิจกรรมวางทุกงานอ่านทุกคนช่วงรอมฎอน

ทางโรงเรียนบ้านปากบางได้ส่งเสริมกิจกรรม"วางทุกงานอ่านทุกคน" ช่วงเดือนรอมฎอนเพื่อให้สอดคล้องกับหลักคำสอนของศาสนา โดยเน้นการเรียนรู้เริ่มต้นจากการอ่าน ...

อ่านต่อ.. »


คุณธรรมยามเช้า

บรรยากาศการอบรมคุณธรรมยามเช้าที่โรงเรียนบ้านปากบาง

อ่านต่อ.. »


กิจกรรมเรียนรู้รอมฎอนอัล-มุบาร็อก ฮิจญ์เราะฮฺ 1438

ทางโรงเรียนบ้านปากบางได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่เดือนรอมฎอนอัล-มุบาร็อก 1438 โดยจัดกิจกรรมรูปแบบแรลลี่ แบ่งเป็นฐานการเรียนรู้ ความประเสริฐของรอมฎอนเพื่อที่จะให้นักเรียนได้นำไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวัน...

อ่านต่อ.. »


กิจกรรมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ช่วงต้อนรับรอมฏอน

กิจกรรมต้อนรับรอมฎอนลูกเสือ-เนตรนารี ของโรงเรียนบ้านปากบาง ได้ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์พัฒนามัสยิดสอลาหุดดีน ซึ่งเป็นสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจและเป็นศูนย์รวมของชุมชน ...

อ่านต่อ.. »


ประเมินห้องสมุดมีชีวิตแบบยั่งยืนโรงเรียนบ้านปากบาง

วันนี้ทางโรงเรียนบ้านปากบางได้ต้อนรับคณะกรรมการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ประเมินห้องสมุดมีชีวิตแบบยั่งยืน โดยมีนางศกลวรรณ สุขมี ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับและบรรยายพร้อม...

อ่านต่อ.. »


ต้อนรับครูผู้ช่วยคนใหม่ของโรงเรียนบ้านปากบาง

ทางโรงเรียนบ้านปากบางได้ต้อนรับครูผู้ช่วยคนใหม่นางปนัดดา โนมิตร จากโรงเรียนวัดวังไทร อำเภอนาทวี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 โดยมีนางศกลวรรณ สุขมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากบา...

อ่านต่อ.. »


ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านปากบาง

ทางโรงเรียนบ้านปากบางได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน โดยมีนางศกลวรรณ สุขมี ผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับพบปะและพูดคุยกับผู้ปกครอง พร้อมได้ชี้แจงผลงานความสำเร็จของโรงเรียนในปีการศึกษาที่ผ่านมา ...

อ่านต่อ.. »


ผู้อำนวยการโรงเรียน

สิ่งที่น่าสนใจ

ค้นหา

หนังสือ สพป.สงขลา 3


e-Money

69d595a2731fa3d3f3568dffa74cf022l.gif


จ่ายภาษีออนไลน์

4WfzMa.jpg


ข่าวสารครูพันธ์ใหม่


TV Muslim


Facebook


นาฬิกา


radio online


สอบงานราชการ


พยากรณ์อากาศ


ราคาน้ำมัน


ราคาทอง