เผยแพร่ผลงานทางวิชาการเวลาละหมาด


ค้นหาสถานที่ละหมาด

5a1d98ec6efb069bb0073955399965a1.gif


จำนวนผู้เข้าชม

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านปากบาง เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 คณะครูโรงเรียนบ้านอุได อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ได้มาศึกษาดูงานห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติและโรงเรียนสถานศึกษาสีขาวลปลอดยาเสพติดและอบายมุข โดดมี ดร.ศกลวรรณ สุขมี ผู้อำนายกา...

ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านปากบาง เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านพอแม้ง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ได้มาศึกษาดูงานห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติและโรงเรียนโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โดยมี ดร.ศกลว...

นศ.มหาวิทยาลัยฟาฏอนีศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านปากบาง วันนี้คณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยฟาฏอนีมาศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนอิสลามศึกษาและการจัดกิจกรรมของโรงเรียนบ้านปากบาง โดยมีดร.ศกลวรรณ สุขมี ผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับและเล่ากิจกรรมความสำ...

ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารดอกเตอร์คนใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ผอ.ศกลวรรณ สุขมี ที่สำเร็จปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยปทุมธานี ...

น้ำต้ม          หลายคนเชื่อว่าความร้อน สามารถเอาชนะเชื้อโรคร้ายต่างๆได้  ไม่ว่าจะเป็นอาหาร หรือน้ำดื่ม หากปรุงสุกด้วยความร้อนสูง หรือต้มจนเดือด ก่อนจะนำมารับประทาน ก็จะไม่เป็นอั...

การรลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา
ขั้นตอนการใช้งานระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา v 1.0 ...

อ่านต่อ.. »

หนังสั้น "สันติ(ภาพ)"
หนังสั้น"สันติ(ภาพ)"  หนังสั้นรางวัลชนะเลิศ ชายแดนใต้

อ่านต่อ.. »

ข่าวสารจากสพฐ.


ข่าวสารการศึกษา


การศึกษาไทย


คลังความรู้


เรื่องฮิตติดกระแส


ข่าวนสพ.ผู้อำนวยการโรงเรียน

สิ่งที่น่าสนใจ

หนังสือ สพป.สงขลา 3


e-Money

69d595a2731fa3d3f3568dffa74cf022l.gif


จ่ายภาษีออนไลน์

3fbd21e6b2a4110768f271e19bfbbf2a.gif


สหวิชาดอทคอม

ข่าวสารครูพันธ์ใหม่


TV Muslim


นาฬิกา


สอบงานราชการ


ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต


พยากรณ์อากาศ


ราคาน้ำมัน


ราคาทอง