เวลาละหมาด


นาฬิกา


ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต


พยากรณ์อากาศ


จำนวนผู้เข้าชม

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

วันพระราชทานธงชาติไทย ครบ 100 ปี วันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 08.00 น. คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนบ้านบ้านปากบาง ได้จัดกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทยครบ 100 ปี เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีและภูมิใจในความเป็นชาติไทย ...

โครงการการศึกษาต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรีน (D.A.R.E.) ประเทศไทย วันที่ 26 กันยายน 2560 ร.ต.อ.ภิรมย์ ทองชุม รองสารวัตรป้องกันปราบปราม หน.ชุดตำรวจชุมชนสัมพันธ์ สถานีตำรวจภูธรจะนะ  ประธานในพิธี ได้จัดกิจกรรมโครงการการศึกษาต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรีน (D.A....

การอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายการสร้างการรับรู้จังหวัดสงขลา วันที่ 24 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผอ.สพป.สงขลา เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายการสร้างการรับรู้จังหวัดสงขลา ณ โรงแรมไดอิชิ  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา การอบร...

MOU สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนบ้านปากบางได้ดำเนินการโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560 โดยได้ทำ MOU กับร้านค้าในชุมชนขอความร่วมมือไม่ขายบุหรีให้กับนักเรียน และได้รับความร่วมมือจากร้านค้าและชุมชนเป...

"บ้านนักวิทยาศาตร์น้อย ประเทศไทย" ด้วยมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห...

การรลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา
ขั้นตอนการใช้งานระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา v 1.0 ...

อ่านต่อ.. »

หนังสั้น "สันติ(ภาพ)"
หนังสั้น"สันติ(ภาพ)"  หนังสั้นรางวัลชนะเลิศ ชายแดนใต้

อ่านต่อ.. »

รอมฏอน อัล-มุบาร็อก
เดือนรอมฏอน อัล-มุบาร็อก ในอิสลาม

อ่านต่อ.. »

การลงทะเบียนโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คลิกเลยครับ)


ผอ.สพป.สงขลา 3


ข่าวสารจากสพฐ.


ข่าวสารการศึกษา


การศึกษาไทย


คลังความรู้


เรื่องฮิตติดกระแส


ข่าวนสพ.ผู้อำนวยการโรงเรียน

สิ่งที่น่าสนใจ

หนังสือ สพป.สงขลา 3


e-Money


ก.พ.7 อิเล็กทรอนิกส์


ข่าวสารครูพันธ์ุใหม่


สหวิชาดอทคอม

โทรทัศน์เพื่อการศึกษา


TV Muslim


สอบงานราชการ


ราคาน้ำมัน


ราคาทอง