เวลาละหมาด


นาฬิกา


ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต


พยากรณ์อากาศ


จำนวนผู้เข้าชม

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน คณะครู นักเรียน ได้ร่วมกิจกรรมเยี่ยมพบปะผู้ปกครองนักเรียนที่บ้าน อันจะช่วยให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างบ้านกับโรงเรียนและทำให้ครูได้รู้ได้เห็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมต่างๆ ทางบ้านของนักเรียน...

บรรยากาศวันฮารีรายออีดิลฟิตรีชุมชนบ้านปากบาง หลังจากเสร็จสิ้นการถือศีลอดมาตลอดทั้งเดือนรอมฎอน ชาวมุสลิมจะมีการเฉลิมฉลองกันใน “วันอีฎิ้ลฟิตรี” หรือที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย นิยมเรียกว่า “วันฮารีรายอ” ถือได้...

กิจกรรมร่วมละศีลอด(รอมฏอนสัมพันธ์)ฮิจญ์เราะฮฺศักราช 1438 วันนี้ทางโรงเรียนบ้านปากบางได้จัดกิจกรรมร่วมละศีลอดของนักเรียน บุคลากร กรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการบริหารประจำมัสยิด เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ...

ประชุมกรรมการสถานศึกษา วันนี้ทางโรงเรียนบ้านปากบางได้ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โดยมีนายตอหาด  เจะหนิ ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมกันนี้ทางโรงเรียนได้ก็แจกของละศีลอดให้กับคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทุกคนอีกด...

เปิดประชุมสภา คณะกรรมสภานักเรียนและคณะครูที่ปรึกษาของโรงเรียนบ้านปากบางได้ประชุมเปิดสภา ครั้งที่ 1/2560 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกประสบการณ์ รู้จักการแสดงออก มีการเป็นผู้นำ ผู้ตามในสังคม การอยู่ร่วมกันใน...

การรลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา
ขั้นตอนการใช้งานระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา v 1.0 ...

อ่านต่อ.. »

หนังสั้น "สันติ(ภาพ)"
หนังสั้น"สันติ(ภาพ)"  หนังสั้นรางวัลชนะเลิศ ชายแดนใต้

อ่านต่อ.. »

รอมฏอน อัล-มุบาร็อก
เดือนรอมฏอน อัล-มุบาร็อก ในอิสลาม

อ่านต่อ.. »

การลงทะเบียนโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คลิกเลยครับ)


ข่าวสารจากสพฐ.


ข่าวสารการศึกษา


การศึกษาไทย


คลังความรู้


เรื่องฮิตติดกระแส


ข่าวนสพ.ผู้อำนวยการโรงเรียน

สิ่งที่น่าสนใจ

หนังสือ สพป.สงขลา 3


e-Money


ก.พ.7 อิเล็กทรอนิกส์


ข่าวสารครูพันธ์ุใหม่


สหวิชาดอทคอม

โทรทัศน์เพื่อการศึกษา


TV Muslim


สอบงานราชการ


ราคาน้ำมัน


ราคาทอง