เวลาละหมาด


นาฬิกา


ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต


พยากรณ์อากาศ


จำนวนผู้เข้าชม

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

MOU สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนบ้านปากบางได้ดำเนินการโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560 โดยได้ทำ MOU กับร้านค้าในชุมชนขอความร่วมมือไม่ขายบุหรีให้กับนักเรียน และได้รับความร่วมมือจากร้านค้าและชุมชนเป...

"บ้านนักวิทยาศาตร์น้อย ประเทศไทย" ด้วยมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห...

กิจกรรมครอบครัววันแม่แห่งชาติ 2560 ทางโรงเรียนบ้านปากบางได้จัดกิจกรรมครอบครัววันแม่แห่งชาติ 2560 เพื่อให้แม่ลูกได้มีความรักความผูกพัน เรียนรู้ร่วมกันทำกิจกรรมร่วมกัน เช่นกิจกรรมระบายสีแม่ลูก ประดิษฐ์ดอกไม้ให้แม่ อ่านนิทานให้ลูกฟัง และก...

ดูงานกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนบ้านป่างาม อำเภอจะนะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ได้นำคณะครูและยุวบรรณารักษ์ศึกษาดูงานห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติของโรงเรียนบ้านปากบาง โดยมีนางศกลวรรณ  สุขมี ผู้อำนว...

รวมใจปลูกดอกดาวเรืองถวายพ่อ โรงเรียนบ้านปากบาง รวมใจปลูกดอกดาวเรืองถวายพ่อและร่วมแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งดอกไม้ดังกล่าวจะออกดอกและบานสะพรั่งตั้งแต่วันที่ 20 ตุล...

การรลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา
ขั้นตอนการใช้งานระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา v 1.0 ...

อ่านต่อ.. »

หนังสั้น "สันติ(ภาพ)"
หนังสั้น"สันติ(ภาพ)"  หนังสั้นรางวัลชนะเลิศ ชายแดนใต้

อ่านต่อ.. »

รอมฏอน อัล-มุบาร็อก
เดือนรอมฏอน อัล-มุบาร็อก ในอิสลาม

อ่านต่อ.. »

การลงทะเบียนโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คลิกเลยครับ)


ข่าวสารจากสพฐ.


ข่าวสารการศึกษา


การศึกษาไทย


คลังความรู้


เรื่องฮิตติดกระแส


ข่าวนสพ.ผู้อำนวยการโรงเรียน

สิ่งที่น่าสนใจ

หนังสือ สพป.สงขลา 3


e-Money


ก.พ.7 อิเล็กทรอนิกส์


ข่าวสารครูพันธ์ุใหม่


สหวิชาดอทคอม

โทรทัศน์เพื่อการศึกษา


TV Muslim


สอบงานราชการ


ราคาน้ำมัน


ราคาทอง