บทคัดย่อ

เรื่อง รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทยเรื่องการอ่านและการเขียนคำที่สะกด

ไม่ตรงมาตราตัวสะกด  แม่กก  กบ  กน กด  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

โรงเรียนบ้านปากบาง   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา  เขต ๓

ผู้รายงาน นางชุติกาญจน์  หวั่นห้วย

ปีที่รายงาน ๒๕๕๖

รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย  เรื่องการอ่านและการเขียนคำที่สะกด

อ่านเพิ่มเติม...

 

วันนี้ทางโรงเรียนบ้านปากบาง ได้ต้อนรับ ดร.คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อธิบดีกรมสามัญศึกษาคนสุดท้าย เลขาธิการคณะกรรมการการประถมศึกษา (กปช.) และตำแหน่งอื่นๆ อีกหลายตำแหน่งในกระทรวงศึกษาธิการ ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ที่ท่านได้มาเยี่ยมเยียนโรงเรียนบ้านปากบาง คณะครูและบุคลากร ทั้งได้พบปะและพูดคุยกับคณะครูด้วยความรักความห่วงใย ในการปฏิบัติหน้าที่และสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ท่านให้กำลังใจคณะครู ฝากคุณครูให้มีความอดทน ทุ่มเท และดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อการขับเคลื่อนการศึกษาให้พัฒนายิ่งขึ้นต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

 

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่เรื่อง พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ ขอพระราชทานกราบบังคมทูลลาออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์

วันที่ 12 ธ.ค. มีประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 131 ตอนที่ 29 ข เรื่องลาออกจากฐานันดรศักดิ์ ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ใจความว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ได้นำความขึ้นกราบบังคมทูลสมเด็จพระ บรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นลายลักษณ์อักษรว่า ขอพระราชทานกราบบังคมทูลลาออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ ความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว พระราชทานพระบรมราชานุญาต

ประกาศ ณ วันที่ 11 ธ.ค. 2557 เป็นปีที่ 69 ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

ที่มา : โพสต์ทูเดย์ 13  ธันวาคม 2557

 


เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. เวลา 14.40 น. ร.อ.ยงยุทธ มัยลาภ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยพล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษกประจำสำนักนายกฯ แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติยกระดับรายได้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามที่สำนักงาน ก.พ.เสนอ โดยเห็นชอบในหลักการของร่างกฎหมายเพื่อปรับเงินเดือนข้าราชการ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2557 ทั้งนี้ให้ปรับเงินเดือนข้าราชการเพิ่ม 1 ขั้น สำหรับระบบเงินเดือนแบบขั้น หรือร้อยละ 4 ของอัตราเงินเดือน สำหรับระบบเงินเดือนแบบช่วง ณ วันที่บัญชีเงินเดือนข้าราชการมีผลใช้บังคับ ในกรณีที่การปรับอัตราเงินเดือนดังกล่าวทำให้อัตราใดมีเศษไม่ถึงสิบบาทให้ปัดเป็นสิบบาทโดยปรับเงินเดือนให้ข้าราชการ ดังต่อไปนี้...!

อ่านเพิ่มเติม...

 

โรงเรียนบ้านปากบาง ได้จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2557 โดยช่วงเช้า คณะครู นักเรียน และบุคลากร ของโรงเรียนร่วมกันลงนามถวายพระพรออนไลน์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและชมวิดีทัศน์เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ ช่วงบ่ายร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ภายในโรงเรียนและรอบ ๆ โรงเรียน เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...!!!

อ่านเพิ่มเติม...

 


ดีใจที่สุดเลย ตอนนี้ไปไหนมาไหนมีแต่คนเข้ามาทักทาย แล้วปิดท้ายว่า ชอบซีรีส์มากนะคะ ตอนพี่เบนกับพี่เต๋า ขอบคุณจริงๆ ที่ติดตามกัน ต้องบอกว่านี่คืออีก 1 ตอนของ Clubfriday the series ที่มีคนพูดถึงมากที่สุด ความลับของมินท์กับมิว จบตอนนี้ไป ความลับครั้งใหม่ ออกอากาศ เสาร์ที่ 6 ธ.ค. ชื่อความลับของสัญญาใจ อีก 1 เรื่องจริง ที่ใครๆ ก็เคยเจอ เวลาที่เผลอมีใจให้กับเพื่อน แล้วพอจะเลื่อนเป็นแฟน ความกังวลที่เกิดขึ้นคือ ถ้ามันไปไม่รอดล่ะ เราจะยังกลับมาเป็นเพื่อนกันได้อีกไหม คน 2 คนเลยมีสัญญาใจกันไว้

ถ้าวันหนึ่งเราเป็นแฟนกันไม่ได้ เราจะกลับมาเป็นเพื่อนกัน ทำได้หรือเปล่าลองติดตามดูนะคะ รอบนี้เป็นการกลับมาเจอกันอีกครั้ง ของน้องเก้า จิรายุ และน้องโฟกัส

อ่านเพิ่มเติม...

 


วันนี้ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยนายสมพงค์ ปิ่นทองพันธ์ หัวหน้าแผนกบำรุงรักษาอาคารและบริเวณโรงไฟฟ้าจะนะ ได้มามอบทุนการศึกษาเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระเจริญพระชนพรรษา ๘๗ พรรษา ในกับนักเรียนโรงเรียนบ้านปากบางระดับก่อนประถม จำนวน ๒ ทุนๆละ ๑,๐๐๐ บาท และระดับประถมจำนวน ๓ ทุนๆละ ๒,๐๐๐ บาท เป็นจำนวนเงิน ๘,๐๐๐ บาท สร้างความปลาบปลี้มให้กับนักเรียน บุคลากร และชุมชนเป็นอย่างยิ่ง...ขอขอบคุณ กฝพ.ที่ได้สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเยาวชนในครั้งนี้...!!!

ที่มา : admin ๒๖ พฤสจิกายน ๒๕๕๗

 


อ้าว... ไหนกลัวเลือดบ้าง? ใครรู้สึกตัวเบาๆ หวิวๆ เวลาเห็นเลือดบ้าง?... ใคร ที่ถึงขั้นว่า เลือดเป็นภาพสุดท้ายที่ได้เห็นก่อนทุกอย่างจะดับวูบไปบ้าง? เอ... ทำไมหลายๆคนถึงเป็นลมล้มพับไปเมื่อเห็นเลือดกันนะ...?

ทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราล้วนมีที่มาและเหตุผลทั้งนั้นครับ อยู่แค่ว่าเราเข้าใจกลไกของสิ่งที่เกิดขึ้นหรือยังเท่านั้นแหละ เรื่องนี้ก็รวมไปถึงอาการหน้ามืด เป็นลม เพราะกลัวเลือดด้วยครับ

อาการกลัวเลือด มีชื่อฝรั่งเท่ๆว่า Hemophobia ซึ่งมาจากภาษากรีกสองคำ โดย hemo (หรือ haemo) มาจากคำว่า haima แปลว่าเลือด และ phobos แปลว่า ความกลัว นั่นเองครับ ซึ่งจริงๆความรู้สึกกลัวเลือดมีติดตัวอยู่ในทุกๆคน ซึ่งมีการทดลองให้กลุ่มอาสาสมัครนั่งดูภาพตับไตไส้พุงสยดสยองแล้วตรวดวัด ข้อมูลต่างๆ ณ เวลานั้นก็พบว่า ทุกคนมีอาการตอบสนองต่อสิ่งที่เห็นไปในทางเดียวกัน เพียงแค่ดีกรีของการออกอาการมากน้อยไม่เท่ากันแค่นั้นครับ ในรายที่ได้ชื่อว่า "ฉันไม่กลัวเลือด" คือกลุ่มที่สามารถสะกดควบคุมอาการที่เกิดจากการเห็นเลือดได้ดีนั่นเอง...

ส่วนในรายที่รู้สึกหวิว ใจสั่น วิงเวียน หน้ามืด รวมถึงวูบบบ...บ ไปเลย! ก็อย่าเพิ่งรู้สึกอายกับสิ่งที่เป็นครับ เพราะนี่ไม่ใช่ความผิดหรือขี้ขลาดของคุณๆทั้งหลาย มันเป็นแค่กลไกการป้องกันตัวของร่างกายที่ออกจะ... ชาญฉลาดด้วยซ้ำ

อ่านเพิ่มเติม...

 

วันนี้ ด.ต.คุณัญญู ครินทร หัวหน้าชุด พร้อมด้วยตำรวจอีก 4 นาย จากกองร้อย ฉก.ตชด.434 ตำบลป่าชิง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา (มว.ฉก.ตชด.4341) ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านปากบาง โดยมีนางศกลวรรณ สุขมี ผู้อำนวยการโรงเรียน ชุดคุ้มครองครูในหมู่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ให้การต้อนรับ การมาพบปะเยี่ยมเยียนในครั้งนี้ ได้พูดคุยเกี่ยวกับแผนเผชิญเหตุ เมื่อเวลาเกิดเหตุกับโรงเรียน ให้คณะครู-บุคลากร ได้รู้จักวิธีการแก้ปํัญหา การช่วยเหลือตนเองและเพื่อนครูเมื่อเวลาเกิดสถานการณ์จริง...ขอขอบคุณ มว.ฉก.ตชด.4341 และทุกฝ่ายที่ได้ประสานความร่วมมือ เล็งเห็นความสำคัญ ความปลอดภัยของคณะครู-บุคลากร เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับคณะครู-บุคลากร ได้ทำงานอย่างมั่นใจต่อไป...!!!

ที่มา : admin  19  พฤศจิกายน  2557

 


ลุ้นที่ประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 18 พ.ย.นี้ อนุมัติขึ้นเงินเดือนข้าราชการ เริ่ม 1 เม.ย.2558 เฉลี่ย 4%ต่อคน ขณะที่เงินช่วยเหลือ ค่าครองชีพข้าราชการชั้นผู้น้อยจากเดือนละ 1,500 บาท เพิ่มเป็น 2,000 บาท มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.ที่ผ่านมา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 18 พ.ย.นี้ ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน จะมีการพิจารณาปรับโครงสร้างบัญชีเงินเดือนข้าราชการ ตามข้อเสนอของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ (ก.พ.ร.) โดยการพิจารณาโครงสร้างเงินเดือนข้าราชการดังกล่าว จะยึดหลักเพิ่มรายได้ของข้าราชการชั้นผู้น้อย ให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น และอยู่ในระดับสูงกว่ารายได้ของภาคเอกชนในระดับเดียวกัน ขณะที่ข้าราชการระดับกลางและชั้นผู้ใหญ่ ซึ่งปัจจุบันมีรายได้น้อยกว่าภาคเอกชนหลายเท่าตัว ก็จะปรับเพิ่มให้สูงขึ้นกว่าเดิม โดยเฉพาะข้าราชการระดับกลาง และระดับสูง ที่เงินเดือนตันหรือเงินเดือนเต็มขั้น ก็จะมีการขยายให้กว้างออกไป โดยข้าราชการชั้นผู้น้อยจะมีการปรับเงินเพิ่ม ในกรณีที่มีเงินเดือนไม่เกิน 12,285 บาท จะได้รับการปรับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เพิ่มขึ้นจากเดือนละ 1,500 บาท เป็น 2,000 บาท

อ่านเพิ่มเติม...

 

วันนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดตำรวจชุมชนมวลชนสัมพันธ์(ตชส.) สถานีตำรวจภูธรจะนะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา นำโดย ร.ต.ต.หมัด สาระณะ รอง สวป.สภ.จะนะ ได้มาให้ความรู้เรื่องยาเสพติดและบริการตัดผมแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านปากบาง ภายใต้สโลแกน "ตำจวจชุมชนร่วมพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด" ซึ่งได้สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่สนุกสนานและประทับใจแก่นักเรียนเป็นอย่างยิ่ง ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ทำให้กิจกรรมวันนี้สำเร็จและลุล่วงไปด้วยดี

ที่มา : admin 14  พฤศจิกายน  2557

 


ตามที่รัฐบาลมีนโยบายสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพื่อให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี  โครงการส่งเสริมอาหารกลางวัน เป็นกลยุทธ์หนึ่งในการสร้างหลักประกันสุขภาพพื้นฐาน ทางโรงเรียนบ้านปากบางได้เริ่มต้นในการพัฒนาสุขภาพอนามัยที่อาศัยความสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ในเด็กกับการเจริญเติบโตที่เหมาะสมกับวัย โดยให้นักเรียนทุกคนได้รับประทานข้าวต้ม ในตอนเช้่าทุกวันก่อนเข้าเรียน ตามเป้าประสงค์ดังนี้  :-

อ่านเพิ่มเติม...