อิสมาแอล เต๊ะมะหมัด เป็นคนใต้เลือดเนื้อเชื้อไขของพี่น้องชาวสะกอม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ที่ไปทำงานสังคมสงเคราะห์ อยู่บนดอยทางภาคเหนือกว่า 20 ปี เขาทำงานด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต ควบคู่ไปกับการชี้แนวทางการศรัทธาที่ถูกต้อง ให้กับชนกลุ่มน้อยต่างๆอย่างค่อยเป็นค่อยไป สำหรับเด็กๆชนกลุ่มน้อยหลายคนพวกเขามองว่า อิสมาแอล เต๊ะมะหมัด เป็นดั่งผู้ให้ชีวิตใหม่แก่พวกเขา

ที่มา : www.thaipbs.or.th/live

 

วันนี้(29 ม.ค.) รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร สทศ.เมื่อเร็วๆนี้ ที่ประชุมได้หารือกรณีที่ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการ มีแนวคิดให้ปรับลดจำนวนกลุ่มสาระการเรียนรู้ในการจัดสอบแบบทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอเน็ต จากเดิมสอบทั้งหมด 8 กลุ่มสาระ ให้เหลือเฉพาะ 4 วิชาหลัก ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ส่วนวิชาอื่นๆ เช่น สังคมศึกษา พลศึกษา สุขศึกษา เป็นต้น ให้ทางโรงเรียนเป็นผู้จัดสอบเอง ซึ่งที่ประชุมได้ข้อสรุปว่าจะปรับลดจำนวนกลุ่มสาระในการสอบโอเน็ต แต่ยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียด เพราะต้องเสนอ รมว.ศึกษาธิการ พิจารณาและตัดสินใจว่า จะเห็นชอบตามที่เสนอหรือไม่

อ่านเพิ่มเติม...

 


ครบรอบในวันเกิดประเสริฐศรี     อวยพรพี่จากใจให้สุขสันต์
มากมีทรัพย์ลาภยศหนุนอนันต์    ทุกคืนวันเปี่ยมสุขไร้ทุกข์เทอญ

อ่านเพิ่มเติม...

 

รู้หรือไม่ว่า นักวิชาการด้านเภสัชศาสตร์ กำลังเรียกร้องให้ อย. เพิกถอนตำรับยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอ ที่มีส่วนผสมของยานีโอมัยซิน และ เบซิทราซิน เพราะเป็นยาปฏิชีวนะ ซึ่งแม้จะมีผสมอยู่ในปริมาณน้อย แต่กลับส่งผลให้เกิดอาการดื้อยาของเชื้อแบคทีเรียมากกว่าจะช่วยฆ่าเชื้อโรค ให้หมดไป ดังนั้นเราหันมาใช้วิธีการธรรมชาติในการแก้อาการเจ็บคอกันดีกว่า

กลั้วคอ

ทำน้ำสำหรับกลั้วคอด้วยสูตรใดสูตรหนึ่งต่อไปนี้ โดยผสมด้วยน้ำร้อน แล้วทิ้งไว้จนอุ่น ให้อุ่น แต่ร้อนที่สุดเท่าที่เราจะกลั้วคอไหว ส่วนวิธีการกลั้วคอคือ ให้อมน้ำกลั้วคอ แหงนหงายศรีษะไปข้างหลัง เพื่อให้น้ำกลั้วคออาบเนื้อเยื่อในคอมากที่สุด อาการเจ็บคอ จะบรรเทาไปชั่วคราว ทำซ้ำวันละ 4 ครั้ง


อ่านเพิ่มเติม...

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ได้จัดทำโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและโรงเรียนห้องสมุดมีชีวิตดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยดำเนินการคัดเลือกในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 5 - 9 มกราคม 2558 ปรากฏผลการคัดเลือกที่ได้รับการคัดเลือกในแต่ละประเภทรางวัล ดังนี้ : -

1.โรงเรียนส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

อ่านเพิ่มเติม...

 


บทคัดย่อ

เรื่อง รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทยเรื่องการอ่านและการเขียนคำที่สะกด

ไม่ตรงมาตราตัวสะกด  แม่กก  กบ  กน กด  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

โรงเรียนบ้านปากบาง   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา  เขต ๓

ผู้รายงาน นางชุติกาญจน์  หวั่นห้วย

ปีที่รายงาน ๒๕๕๖

รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย  เรื่องการอ่านและการเขียนคำที่สะกด

อ่านเพิ่มเติม...

 

วันนี้ทางโรงเรียนบ้านปากบาง ได้ต้อนรับ ดร.คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อธิบดีกรมสามัญศึกษาคนสุดท้าย เลขาธิการคณะกรรมการการประถมศึกษา (กปช.) และตำแหน่งอื่นๆ อีกหลายตำแหน่งในกระทรวงศึกษาธิการ ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ที่ท่านได้มาเยี่ยมเยียนโรงเรียนบ้านปากบาง คณะครูและบุคลากร ทั้งได้พบปะและพูดคุยกับคณะครูด้วยความรักความห่วงใย ในการปฏิบัติหน้าที่และสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ท่านให้กำลังใจคณะครู ฝากคุณครูให้มีความอดทน ทุ่มเท และดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อการขับเคลื่อนการศึกษาให้พัฒนายิ่งขึ้นต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

 

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่เรื่อง พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ ขอพระราชทานกราบบังคมทูลลาออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์

วันที่ 12 ธ.ค. มีประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 131 ตอนที่ 29 ข เรื่องลาออกจากฐานันดรศักดิ์ ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ใจความว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ได้นำความขึ้นกราบบังคมทูลสมเด็จพระ บรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นลายลักษณ์อักษรว่า ขอพระราชทานกราบบังคมทูลลาออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ ความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว พระราชทานพระบรมราชานุญาต

ประกาศ ณ วันที่ 11 ธ.ค. 2557 เป็นปีที่ 69 ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

ที่มา : โพสต์ทูเดย์ 13  ธันวาคม 2557

 


เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. เวลา 14.40 น. ร.อ.ยงยุทธ มัยลาภ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยพล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษกประจำสำนักนายกฯ แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติยกระดับรายได้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามที่สำนักงาน ก.พ.เสนอ โดยเห็นชอบในหลักการของร่างกฎหมายเพื่อปรับเงินเดือนข้าราชการ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2557 ทั้งนี้ให้ปรับเงินเดือนข้าราชการเพิ่ม 1 ขั้น สำหรับระบบเงินเดือนแบบขั้น หรือร้อยละ 4 ของอัตราเงินเดือน สำหรับระบบเงินเดือนแบบช่วง ณ วันที่บัญชีเงินเดือนข้าราชการมีผลใช้บังคับ ในกรณีที่การปรับอัตราเงินเดือนดังกล่าวทำให้อัตราใดมีเศษไม่ถึงสิบบาทให้ปัดเป็นสิบบาทโดยปรับเงินเดือนให้ข้าราชการ ดังต่อไปนี้...!

อ่านเพิ่มเติม...

 

โรงเรียนบ้านปากบาง ได้จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2557 โดยช่วงเช้า คณะครู นักเรียน และบุคลากร ของโรงเรียนร่วมกันลงนามถวายพระพรออนไลน์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและชมวิดีทัศน์เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ ช่วงบ่ายร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ภายในโรงเรียนและรอบ ๆ โรงเรียน เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...!!!

อ่านเพิ่มเติม...

 


ดีใจที่สุดเลย ตอนนี้ไปไหนมาไหนมีแต่คนเข้ามาทักทาย แล้วปิดท้ายว่า ชอบซีรีส์มากนะคะ ตอนพี่เบนกับพี่เต๋า ขอบคุณจริงๆ ที่ติดตามกัน ต้องบอกว่านี่คืออีก 1 ตอนของ Clubfriday the series ที่มีคนพูดถึงมากที่สุด ความลับของมินท์กับมิว จบตอนนี้ไป ความลับครั้งใหม่ ออกอากาศ เสาร์ที่ 6 ธ.ค. ชื่อความลับของสัญญาใจ อีก 1 เรื่องจริง ที่ใครๆ ก็เคยเจอ เวลาที่เผลอมีใจให้กับเพื่อน แล้วพอจะเลื่อนเป็นแฟน ความกังวลที่เกิดขึ้นคือ ถ้ามันไปไม่รอดล่ะ เราจะยังกลับมาเป็นเพื่อนกันได้อีกไหม คน 2 คนเลยมีสัญญาใจกันไว้

ถ้าวันหนึ่งเราเป็นแฟนกันไม่ได้ เราจะกลับมาเป็นเพื่อนกัน ทำได้หรือเปล่าลองติดตามดูนะคะ รอบนี้เป็นการกลับมาเจอกันอีกครั้ง ของน้องเก้า จิรายุ และน้องโฟกัส

อ่านเพิ่มเติม...

 


วันนี้ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยนายสมพงค์ ปิ่นทองพันธ์ หัวหน้าแผนกบำรุงรักษาอาคารและบริเวณโรงไฟฟ้าจะนะ ได้มามอบทุนการศึกษาเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระเจริญพระชนพรรษา ๘๗ พรรษา ในกับนักเรียนโรงเรียนบ้านปากบางระดับก่อนประถม จำนวน ๒ ทุนๆละ ๑,๐๐๐ บาท และระดับประถมจำนวน ๓ ทุนๆละ ๒,๐๐๐ บาท เป็นจำนวนเงิน ๘,๐๐๐ บาท สร้างความปลาบปลี้มให้กับนักเรียน บุคลากร และชุมชนเป็นอย่างยิ่ง...ขอขอบคุณ กฝพ.ที่ได้สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเยาวชนในครั้งนี้...!!!

ที่มา : admin ๒๖ พฤสจิกายน ๒๕๕๗