เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557 ทางคณะกรรมการการประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษสายผู้บริหาร ด้านที่ 3 ได้มาประเมินนางศกลวรรณ สุขมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากบาง ซึ่งทางคณะกรรมการได้ดูกิจกรรมนักเรียนที่ได้นำเสนอในแต่ละฐานการเรียนรู้ บรรยากาศการประเมินเต็มไปด้วยความชื่นมื่นและสร้างความประทับใจให้กับคณะกรรมการเป็นอย่างยิ่ง ขอบคุณทุกฝ่ายที่ทำให้การประเมินครั้งนี้สำเร็จและลุล่วงไปด้วยดี...!!!

ที่มา :admin 18 กันายน 2557

 

กิจกรรมยามเช้าเล่านิทานให้ลูกๆฟัง เป็นกิจกรรมที่ฝึกให้เด็กมีสมาธิ ฝึกความกล้าแสดงออก ฝึกคำศัพท์ และทักษะการพูดให้มีความมั่นใจมากขึ้น โดยมีนางศกลวรรณ สุขมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากบาง เป็นคนเล่าและชวนคุยกับลูกๆ สร้างความสนใจและความสนุกสนานให้กับลูกๆ ชั้นอนุบาลเป็นอย่างยิ่ง...!!!

ที่มา : admin 10 กันยายน 2557

 

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557 ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ได้มาประเมินโรงเรียนต้นแบบโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนของโรงเรียนบ้านปากบาง ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดกลาง โดยมีนางศกลวรรณ สุขี ผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับ บรรยากาศในการประเมินและการเยี่ยมชมผลงานนักเรียนจากการแปรรูปอาหาร เช่น ปลาดุกแดดเดียว แหนมเห็ดนางฟ้า เห็นนางฟ้าทอด และผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจาน สร้างความพึงพอใจให้กับคณะกรรมการที่มาประเมินตลอดจนนักเรียนและคณะครูได้เป็นอย่างดี...!!!

ที่มา : admin 7 กันยายน  2557

 

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านปากบาง โดยมีนางศกลวรรณ สุขมี ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับ บรรยกาศการพบปะ พูดคุย สร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้บริหารและบุคลากรของโรงเรียนเป็นอย่างยิ่ง...ขอขอบคุณท่านมาก มา ณ โอกาสนี้...!!!

ที่มา : admin 27 สิงหาคม 2557

 

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ได้ทำพิธีเปิดอาคารละหมาดอย่างเป็นทางการ เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการปฏิบัติศาสนกิจของบุคลากร ผู้บริหาร ข้าราชการครู พนักงานราชการ และลูกจ้าง ที่นับถือศาสนาอิสลาม ตลอดจนพี่น้องมุสลิมทั่วไปที่มาติดต่อราชการ โดยมี ดร.อับดุลรอหมาน กาเหย็ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด ในงานมีการเลี้ยงข้าวยำ น้ำชา กาแฟ การจัดนิทรรศการทางวิชาการอิสลาม และการแสดงของนักเรียน และภาคบ่ายมีพีธีการละหมาดฮายัด อ่านยาซีน เพื่อความบะรอกะฮฺ(ศิริมงคล) มีผู้บริหาร ข้าราชการครู พนักงานราชการ และลูกจ้าง เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ขอบคุณทุกๆท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจสร้างกุศลกรรมที่ยิ่งใหญ่ในครั้งนี้...!!!

ที่มา : admin 21 สิงหาคม 2557

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ได้จัดอบรมโครงการพัมนาเครือข่ายวิทยุสื่อสาร และการใช้งานโปรแกรม FRN เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านอินเตอร์เน็ต เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างเขตพื้นที่การศึกษา ทั้ง 13 เขต ในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้กับครูและธุรการโรงเรียนใน 5 อำเภอ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 3 โดยมีดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผอ.สพป.สข.3 ให้เกียรติเป็นประธาน ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมเขาน้ำค้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3

ที่มา : admin 7 สิงหาคม 2557

 


ชาวอเมริกัน เป็นผู้กำหนดให้มีวันแม่อย่างเป็นทางการขึ้น และผู้ที่พยายามเรียกร้องให้มีวันแม่ใน อเมริกา คือ แอนนา เอ็ม. จาร์วิส คุณครูแห่งรัฐฟิลาเดลเฟีย แต่กว่าเธอจะประสบความสำเร็จก็ครบ 2 ปีพอดีในปี ค.ศ.1914 (พ.ศ.2457) โดยประธานาธิบดี วูดโรว์ วิลสัน ได้มีคำสั่งให้ถือวันอาทิตย์ที่ 2 ของเดือนพฤษภาคมเป็นวันแม่แห่งชาติ และดอกไม้สำหรับวันแม่ของชาวอเมริกันก็คือดอกคาร์เนชั่น ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือถ้าแม่ยังมีชีวิตอยู่ให้ประดับตกแต่งบ้าน หรือประตูด้วยดอกคาร์เนชั่นสีชมพู แต่ถ้าแม่ถึงแก่กรรมไปแล้วให้ประดับด้วยดอกคาร์เนชั่นสีขาว

อ่านเพิ่มเติม...

 


เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2557 ทางโรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนตลิ่งชันสะกอม ได้มาประเมินจุดเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับสถานศึกษา ตามนโยบายของสพป.สงขลา 3 ณ โรงเรียนบ้านปากบาง โดยมีนางศกลววรณ สุขมี ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับ บรรยากาศการพูดคุย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่เป็นกัลยาณมิตร สร้างความประทับใจให้กับทางโรงเรียนเป็นอย่างยิ่ง ขอขอบคุณทุกๆฝ่าย ที่ทำให้การประเมินครั้งนี้สำเร็จและลุล่วงไปด้วยดี...!!!

ที่มา : admin 5 สิงหาคม 2557

 


ในที่สุด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ก็ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตามมาตรา 6 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 จำนวน 200 คน เรียบร้อยแล้วเมื่อช่วงค่ำของวันที่ 31 ก.ค. ที่ผ่านมา โดยรายชื่อส่วนใหญ่ก็เป็นไปตามที่มีการคาดหมายมาก่อนหน้านี้

โดยองค์ ประกอบของ สนช.ชุดนี้ ส่วนใหญ่มาจากนายทหารและนายตำรวจ ทั้งในและนอกราชการ ซึ่งเมื่อรวมกับกลุ่มอดีตสมาชิกวุฒิสภา หรือ ส.ว.แบบสรรหาที่เป็นนายทหารหรือตำรวจนอกราชการแล้ว ทำให้กลุ่มบุคคลในเครื่องแบบมีจำนวนมากกว่าครึ่งหนึ่ง หรือเกินกว่า 100 คน

อ่านเพิ่มเติม...

 


แม่ทัพภาคที่4 พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบคาร์บอมบ์ อ.เบตง เร่งล่ารถตู้ต้องสงสัย รับผู้ก่อเหตุออกจากพื้นที่หลังเกิดระเบิด ...

เมื่อ เวลา 19.30 น. วันที่ 25 ก.ค. พล.ท.วลิต โรจนภักดี แม่ทัพภาคที่4 พร้อมด้วย พล.ต.เกษม ธนาภรณ์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา เข้าตรวจสอบจุดที่คนร้ายนำระเบิดใส่ไว้ในรถยนต์แล้วนำมาจอดไว้ที่บริเวณหน้า โรงแรมฮอลิเดย์ ฮิลล์ ถ.ภักดีดำรง ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา ก่อนที่จะเกิดเหตุระเบิดขึ้น ทำให้อาคารบ้านเรือนบริเวณดังกล่าวเสียหาย เบื้องต้นมีผู้เสียชีวิต 2 ราย และได้รับบาดเจ็บอีกกว่า 30 คน

อ่านเพิ่มเติม...

 

ประกาศผลการประกวดเขียนเรียงความคัดลายมือครูและนักเรียน
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓

 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑
ได้แก่
เด็กหญิงณัฐชา  โต๊ะหมาน  โรงเรียนบ้านปากบาง  เครือข่ายตลิ่งชันสะกอม

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑
ได้แก่
เด็กหญิงนูไรนา  ประสิทธิ์   โรงเรียนบ้านปากบาง  เครือข่ายตลิ่งชันสะกอม

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒
ได้แก่ เด็กหญิงฟารีด้า  หวะหลำ  โรงเรียนบ้านปากบาง  เครือข่ายตลิ่งชันสะกอม

 ที่มา : admin

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑

เด็กหญิงนูไรนา  ประสิทธิ์

 

บ้านปากบาง

 

ตลิ่งชันสะกอม

 


ซะกาตฟิฏเราะฮฺ ได้ถูกกำหนดเป็นบทบัญญัติในเดือนชะอฺบาน ฮิญเราะฮฺศักราชที่ 2 คือซะกาตที่มุสลิมทุกคนต้องจ่าย ไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้ใหญ่ อิสระชน ทาส ผู้ชาย ผู้หญิง เพื่อเป็นการชำระความสระอาดให้กับผู้ถือศีลอด จากคำพูดที่ไม่ดี หยาบคาย ที่อาจเกิดขึ้นโดยความผิดพลาด และเป็นอาหารกับคนยากจน ซึ่งซะกาตฟิฏเราะฮฺจะต้องจ่ายก่อนละหมาดอีดิ้ลฟิฏเราะฮฺ
ความสำคัญของซะกาตฟิฏเราะฮฺ
ซะกาตฟิฏเราะฮฺนั้นถูกกำหนดมาเพื่อเป็นการชำระความสระอาดให้กับบรรดาผู้ถือ ศีลอด จากคำพูดที่ไม่ดีต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากความผิดพลาด ที่ไม่รู้ตัว และเป็นการช่วยเหลือคนยากจน ให้มีอาหารรับประทาน มีรายงานจากอิบนิ อับบาส ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุ เล่าว่า

อ่านเพิ่มเติม...

 


# วิธีสังเกตอาการเบื้องต้นของการเกิดมะเร็งชนิดต่างๆของร่างกาย #
1. มะเร็งปากมดลูก อาการ มีเลือดออกจากช่องคลอดทั้งๆที่ไม่ใช่เวลารอบเดือนปกติของคุณอาการเจ็บปวดและ มีเลือดออกหลังจากมีเพศ สัมพันธ์หากพบว่ามีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นการตรวจโดยขูด เนื้อเยื่อจากบริเวณดังกล่าวไปตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์จะรู้ได้
2. มะเร็งในมดลูก อาการ มีเลือดออกหลังการมีเพศสัมพันธ์ หรือบางครั้งอาจมีความรู้สึกว่ามีก้อนเนื้อหรือมีอาการบวมในช่องท้อง
3. มะเร็งรังไข่ อาการ ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ หรือการมีอาการเจ็บปวดหลังการมีเพศสัมพันธ์ มีปัญหาเกี่ยวกับลำไส้อาการท้องอืดอาหารไม่ย่อย น้ำหนักลดและมีอาการปวดหลัง
4. มะเร็งในเม็ดเลือด(ลูคีเมีย) อาการเหนื่อยง่ายและมีอาการซีดเซียวกว่าปกติมักเกิดอาการฟกช้ำดำเขียวหรือมี เลือดออกทางผิวหนังได้ง่ายโดยไม่ทราบสาเหตุและมักจะเกิดร่วมกับอาการปวดตาม ข้อต่างๆทั่วร่างกายบางครั้งจะท้องอืดและเมื่อคลำดูจะพบว่ามีก้อนบวมที่ด้าน ซ้ายของช่องท้อง

อ่านเพิ่มเติม...

 

เมื่อวันที 10 กรกฎาคม 2557 คณะกรรมการระดับภาคได้ในโครงการเด็กไทยฟันดี ได้มาประเมินเครือข่ายเด็กไทยฟันดี โรงเรียนเครือข่ายเด็กจะนะฟันดี ซึ่งประกอบด้วยโรงรียนเครือข่ายดังนี้ 1.ร.ร.บ้านสุเหร่า 2.ร.ร.บ้านม้าง้อน 3.ร.ร.บ้านเลียบ 4.ร.ร.บ้านทรายขาว 5.ร.ร.บ้านท่าหมาก 6.ร.ร.บ้านนนท์ 7.ร.ร.บ้านช้างคลอด 8.ร.ร.บ้านสะกอม 9.ร.ร.บ้านวัดนาปรือ 10.ร.ร.บ้านนาหว้า 11.ร.ร.บ้านช่องเขา 12.ร.ร.บ้านบ่อโชน 13.ร.ร.บ้านปากบาง 14.ร.ร.วัดขุนตัดหวาย 15.ร.ร.บ้านทุ่งครก 16.ร.ร.บ้านโหนด  17.ร.ร.ชุมชนสะพานไม้แก่น และ 18.โรงพยาบาลอำเภอจะนะ  ณ โรงเรียนบ้านปากบาง ผลการประเมินสร้างความพึงพอใจให้กับคณะครูในเครือข่ายเป็นอย่างยิ่ง... ขอขอบคุณผู้บริหารและบุคลากรในเครือข่ายทุกท่านที่ได้สนับสนุน ส่งเสริม และตระหนักถึงสุขภาวะเด็กไทยฟันดี และได้ทำให้กิจกรรมนี้เกิดขึ้นในโรงเรียนอย่างยั่งยืนตลอดไป...!!!

ที่มา : admin