ข้าราชการ ’ทหาร-ตร.-ครู-รัฐสภา’ เฮ! ที่ประชุมสนช.มีมติผ่านวาระ 3 ร่าง พ.ร.บ.ขึ้นเงินเดือน ให้เหมาะสมเป็นธรรมและได้มาตรฐาน คำนึงถึงค่าครองชีพที่เปลี่ยนไป...

อ่านเพิ่มเติม...

 

สพฐ.สำรวจครูอัตราจ้างโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ 5,290 อัตรา

อ่านเพิ่มเติม...

 


ผลประชุม ก.ค.ศ. 1/2558 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 ที่มีพลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มกราคม 2558 ที่ห้องประชุมราชวัลลภ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน ดังนี้

เห็น ชอบในหลักการ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อน เป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement) โดยสาระสำคัญของหลักเกณฑ์ดังกล่าว สรุปดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...

 

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูฟาอีซ๊ะ อาแซดอยิ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านปากบาง สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็น หรือมีเหตุพิเศษ ว 16, ว 17 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

ที่มา : admin 4 มีนาคม 2558

 

อ่านเพิ่มเติม...

 

วันนี้(29 ม.ค.) รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร สทศ.เมื่อเร็วๆนี้ ที่ประชุมได้หารือกรณีที่ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการ มีแนวคิดให้ปรับลดจำนวนกลุ่มสาระการเรียนรู้ในการจัดสอบแบบทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอเน็ต จากเดิมสอบทั้งหมด 8 กลุ่มสาระ ให้เหลือเฉพาะ 4 วิชาหลัก ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ส่วนวิชาอื่นๆ เช่น สังคมศึกษา พลศึกษา สุขศึกษา เป็นต้น ให้ทางโรงเรียนเป็นผู้จัดสอบเอง ซึ่งที่ประชุมได้ข้อสรุปว่าจะปรับลดจำนวนกลุ่มสาระในการสอบโอเน็ต แต่ยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียด เพราะต้องเสนอ รมว.ศึกษาธิการ พิจารณาและตัดสินใจว่า จะเห็นชอบตามที่เสนอหรือไม่

อ่านเพิ่มเติม...

 


ครบรอบในวันเกิดประเสริฐศรี     อวยพรพี่จากใจให้สุขสันต์
มากมีทรัพย์ลาภยศหนุนอนันต์    ทุกคืนวันเปี่ยมสุขไร้ทุกข์เทอญ

อ่านเพิ่มเติม...

 

รู้หรือไม่ว่า นักวิชาการด้านเภสัชศาสตร์ กำลังเรียกร้องให้ อย. เพิกถอนตำรับยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอ ที่มีส่วนผสมของยานีโอมัยซิน และ เบซิทราซิน เพราะเป็นยาปฏิชีวนะ ซึ่งแม้จะมีผสมอยู่ในปริมาณน้อย แต่กลับส่งผลให้เกิดอาการดื้อยาของเชื้อแบคทีเรียมากกว่าจะช่วยฆ่าเชื้อโรค ให้หมดไป ดังนั้นเราหันมาใช้วิธีการธรรมชาติในการแก้อาการเจ็บคอกันดีกว่า

กลั้วคอ

ทำน้ำสำหรับกลั้วคอด้วยสูตรใดสูตรหนึ่งต่อไปนี้ โดยผสมด้วยน้ำร้อน แล้วทิ้งไว้จนอุ่น ให้อุ่น แต่ร้อนที่สุดเท่าที่เราจะกลั้วคอไหว ส่วนวิธีการกลั้วคอคือ ให้อมน้ำกลั้วคอ แหงนหงายศรีษะไปข้างหลัง เพื่อให้น้ำกลั้วคออาบเนื้อเยื่อในคอมากที่สุด อาการเจ็บคอ จะบรรเทาไปชั่วคราว ทำซ้ำวันละ 4 ครั้ง


อ่านเพิ่มเติม...

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ได้จัดทำโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและโรงเรียนห้องสมุดมีชีวิตดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยดำเนินการคัดเลือกในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 5 - 9 มกราคม 2558 ปรากฏผลการคัดเลือกที่ได้รับการคัดเลือกในแต่ละประเภทรางวัล ดังนี้ : -

1.โรงเรียนส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

อ่านเพิ่มเติม...

 


บทคัดย่อ

เรื่อง รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทยเรื่องการอ่านและการเขียนคำที่สะกด

ไม่ตรงมาตราตัวสะกด  แม่กก  กบ  กน กด  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

โรงเรียนบ้านปากบาง   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา  เขต ๓

ผู้รายงาน นางชุติกาญจน์  หวั่นห้วย

ปีที่รายงาน ๒๕๕๖

รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย  เรื่องการอ่านและการเขียนคำที่สะกด

อ่านเพิ่มเติม...

 

วันนี้ทางโรงเรียนบ้านปากบาง ได้ต้อนรับ ดร.คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อธิบดีกรมสามัญศึกษาคนสุดท้าย เลขาธิการคณะกรรมการการประถมศึกษา (กปช.) และตำแหน่งอื่นๆ อีกหลายตำแหน่งในกระทรวงศึกษาธิการ ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ที่ท่านได้มาเยี่ยมเยียนโรงเรียนบ้านปากบาง คณะครูและบุคลากร ทั้งได้พบปะและพูดคุยกับคณะครูด้วยความรักความห่วงใย ในการปฏิบัติหน้าที่และสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ท่านให้กำลังใจคณะครู ฝากคุณครูให้มีความอดทน ทุ่มเท และดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อการขับเคลื่อนการศึกษาให้พัฒนายิ่งขึ้นต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

 

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่เรื่อง พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ ขอพระราชทานกราบบังคมทูลลาออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์

วันที่ 12 ธ.ค. มีประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 131 ตอนที่ 29 ข เรื่องลาออกจากฐานันดรศักดิ์ ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ใจความว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ได้นำความขึ้นกราบบังคมทูลสมเด็จพระ บรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นลายลักษณ์อักษรว่า ขอพระราชทานกราบบังคมทูลลาออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ ความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว พระราชทานพระบรมราชานุญาต

ประกาศ ณ วันที่ 11 ธ.ค. 2557 เป็นปีที่ 69 ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

ที่มา : โพสต์ทูเดย์ 13  ธันวาคม 2557