แหล่ง ข่าวระดับสูงจากสำนักงานคณะกรรมการ ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เปิดเผยสำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ขณะนี้สำนักงาน ก.พ.ได้นำเสนอแนวทางการปรับเงินเพิ่มการครองชีพ ชั่วคราวและการปรับบัญชีเงินเดือนเพื่อยกระดับรายได้ข้าราชการและเจ้า หน้าที่ชั้นผู้น้อย ประกอบการขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายตามข้อเสนอสำนักงบประมาณ ต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตามนโยบายที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เมื่อวันที่ 12 ก.ย.57 ซึ่งมีเนื้อหาสำคัญส่วนหนึ่งว่า จะปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากร ภาครัฐ ให้เหมาะสมเป็นธรรม เรียบร้อยแล้ว

โดยมีแนวทางการดำเนินการดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...

 


ก่อนจะผ่านช่วงเวลาแห่งเทศกาลปีใหม่ในแบบฉบับสากล อุสตาซอับดุชชะกูรฺ บิน ชาฟิอีย์ (อับดุลสุโก ดินอะ) ผู้ช่วยผู้จัดการโรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ อ.จะนะ จ.สงขลา เขียนบทความดีๆ และให้ความรู้เกี่ยวกับข้อแตกต่างระหว่าง "ปีใหม่อิสลาม" กับ "ปีใหม่สากล"

เป็นที่ทราบกันดีว่าคนไทยมีการแบ่งช่วงเวลาและนับศักราชโดยใช้พื้นฐานจาก ความเชื่อตามแนวพุทธศาสนาที่คนไทยส่วนใหญ่นับถือ และเบื้องหลังด้านรูปแบบการปกครอง ได้แก่

1) พ.ศ.หรือ พุทธศักราช เป็นการนับศักราชแบบตะวันออกที่นับถือพระพุทธศาสนา โดยเริ่มนับตั้งแต่ปีที่พระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพาน เป็น พ.ศ.1

2) จ.ศ.หรือ จุลศักราช หรือ ศักราชน้อย เป็นศักราชที่ไทยใช้กันก่อนใช้รัตนโกสินทร์ศักราช เริ่มภายหลังพุทธศักราช 1,181 ปี แต่ภายหลังค่อยๆ ลดความนิยมลงไป

3) ร.ศ.หรือ รัตนโกสินทร์ศก เริ่มใช้ตั้งแต่ปีที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีใน พ.ศ.2325

อ่านเพิ่มเติม...

 


ปีเก่าผ่านไป ปีใหม่ผ่านมา เราเห็นปรากฏการณ์นี้ครั้งแล้วครั้งเล่ามาตั้งแต่เกิด

ปี นี้วันปีใหม่ตามปฏิทินสากลเริ่มต้นเกือบจะพร้อมกับวันปีใหม่ตามปฏิทินอิสลาม ซึ่งเป็นปฏิทินจันทรคติ ตามปฏิทินสุริยคติ 1 ปีมี 365 วันกว่าๆ แต่ตามปฏิทินจันทรคติ 1 ปีมีแค่ 354 วัน ดังนั้น ปีใหม่ของปฏิทินทั้งสองนี้จึงไม่เคยตรงกัน

ทุกครั้งที่ปีใหม่จะมาถึง คนทั่วโลกจะเฝ้าคอยนับถอยหลังส่งท้ายปีเก่าเพื่อเฉลิมฉลองต้อนรับปีใหม่กัน อย่างใจจดใจจ่อ ทันทีที่เข็มวินาทีของนาฬิกาตามเมืองใหญ่ๆทั่วโลกเคลื่อนมาสุดเวลาวันสุด ท้ายของปีเก่า เสียงไชโยโห่ร้องแสดงความยินดีของคนทั่วโลกก็ดังขึ้นพร้อมกับเสียงกัมปนาท ของพลุที่จุดขึ้นและตามมาด้วยเสียงเพลงต้อนรับปีใหม่ แต่สำหรับมุสลิม แม้ศักราชใหม่ของอิสลามปีนี้จะเริ่มต้นวันที่ 25 ตุลาคม ชาวมุสลิมก็ไม่มีการเฉลิมฉลองอะไรในวาระขึ้นปีใหม่

อ่านเพิ่มเติม...

 


วันปิยมหาราช ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงเป็นที่รักใคร่อย่างล้นเหลือของพสกนิกรทั้งชาวไทยและชาวต่าง ประเทศ พระองค์จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า "สมเด็จพระปิยมหาราช" ซึ่งมีความหมายว่า "พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน" ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัฐบาลจึงได้ประกาศให้วันที่ 23 ตุลาคม เป็น "วันปิยมหาราช"

ในวันปิยมหาราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ จะเสด็จฯ ไปวางพวงมาลา ณ พระบรมรูปทรงม้า ซึ่งตั้งอยู่ที่หน้า พระที่นั่งอนันตสมาคม เป็นประจำทุกปี

อ่านเพิ่มเติม...

 

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2557  คณะครู บุคลากร โรงเรียนบ้านปากบางได้ไปร่วมงานมงคลสมรสและขอแสดงความยินดีกับคุณครูสลามัต สาเบต(อดีตเพื่อนครูโรงเรียนบ้านปากบาง)ที่ได้ฤกษ์ควงแขนเจ้าสาวนางสาวสุดารัตน์ พรหมจันทร์ ณ บ้านแหลมสน อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยบรรยากาศภายในงานเลี้ยงฉลองได้รับเกียรติจากผู้หลักผู้ใหญ่ เพื่อนสนิทมิตรสหาย ร่วมแสดงความยินดีกันอย่างคับคั่ง...!!!

ที่มา :admin 22 ตุลาคม 2557

 

หลังจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้ผ่านร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตาม พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 พ.ศ. ..ในวาระที่ 2 และ 3 ในวันที่ 9 ต.ค. 2557 แล้ว 

ขั้นตอนต่อไปคือ ทูลเกล้าฯ เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย และประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งกฎหมายจะมีผลใช้บังคับเมื่อพ้น 30 วันนับถัดจากวันประกาศในราชกิจจาฯ ทั้งนี้ ได้มีการเพิ่มเติมสาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับนี้จากร่างเดิมใน 3 ส่วน คือ

การขยายกลุ่มบุคคลผู้มีสิทธิ ระยะเวลาการใช้สิทธิ และหลักเกณฑ์การคืนเงินเดิมกลุ่มผู้มีสิทธิประกอบด้วย ข้าราชการ ผู้รับบำนาญ ทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด ซึ่งร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้จะให้สิทธิประโยชน์ยิ่งขึ้นจากเดิม โดยเพิ่มกลุ่มบุคคลที่มีสิทธิกลับไปรับบำเหน็จบำนาญตาม พ.ร.บ.นี้ อีก 5 กลุ่ม ได้แก่

อ่านเพิ่มเติม...

 

วันนี้ ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) ให้เกียรติมาเป็นประธานในพีธีเปิด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 โดยมี ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา 3 ให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน มีแขกผู้เกียรติ ผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาใน 5 อำเภอ ได้แก่ นาทวี จะนะ เทพา สบ้าย้อย และสะเดา ร่วมงานอย่างเนื่องแน่น เป็นความภาคภูมิใจของพวกเราชาวเบญจรงค์ สงขลา 3

ที่มา : admin 11 ตุลาคม 2557

 

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 นางศกลวรรณ สุขมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากบาง ได้ประชุมบุคลากรก่อนปิดภาคเรียนที่ 1 เพื่อชี้แจงข้อราชการและมอบหมายงานให้บุคลากรแต่ละฝ่ายได้เตรียมความพร้อมและนำไปปฏิบิติ ก่อนเปิดภาคเรียน บรรยายในการประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปผลการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ผ่านมา เพื่อที่จะนำไปปรับปรุงพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนในภาคเรียนต่อไป

ที่มา : admin 10 ตุลาคม 2557

 


ตั้งรัฐบาลได้ไม่นาน คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ก็เริ่มเสื่อมมนต์ขลัง แม้จะยังไม่เห็นชัดเจนมากนัก แต่เสียงวิจารณ์หนักๆ เริ่มกระจายมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ คือไม่ใช่มีเสียง"ตำหนิ ติ ด่า"เฉพาะจากฟากคนเสื้อแดง หรือกลุ่มต้านรัฐประหาร แต่ความจริง ณ วันนี้ คือ ผู้ที่เคยสนับสนุนและให้โอกาสกับ คสช. ก็เริ่มรับไม่ได้กับบางเรื่องแล้วเหมือนกัน เจ้าหน้าที่ทหารที่ทำงานสนับสนุน คสช. และรู้จักคุ้นเคยกับสื่อ เริ่มส่งไลน์หรือโทรศัพท์สอบถามความเห็นผู้สื่อข่าว เพราะทราบดีว่าทัศนะของคนทำข่าวย่อมสะท้อนให้เห็นอารมณ์ความรู้สึกของสังคม คำถามสั้นๆ แต่สะท้อนนัยอย่างชัดเจนยิ่ง คือ"คะแนนนิยมรัฐบาลเริ่มตกแล้วใช่ไหม?" มีการประเมินกันว่าเรื่องร้อนๆ เฉพาะหน้า 3 เรื่องที่ทำให้รัฐบาลและ คสช.ถูกตั้งคำถามมา

อ่านเพิ่มเติม...

 


บรรยกาศวันฮารีรายออีดิลอัฏฮา ณ มัสญิดสอลาหุุดดีนบ้านปากบาง หมู่ที่ 4 ตำบลสะกอม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา  วันอีดิลอัฏฮาตรงกับวันที่ 10 เดือนซุลฮิจญะฮฺ หรือตรงกับเดือน 12 ของปฏิทินอิสลาม เป็นวันรื่นเริงประจำปีซึ่งเป็นการเฉลิมฉลองวันออกฮัจญ์ ที่ชาวมุสลิมจะไปเยี่ยมเยียนพ่อแม่ ญาติพี่น้อง เพื่อนบ้าน เพื่ออภัยต่อกันในสิ่งที่ผ่านมา ในวันอีดิลอัฏฮาจะมีการเชือดสัตว์พลี(ทำกุรบาน)แจกจ่ายเนื้อเพื่อเป็นทานแก่คนยากจน ญาติสนิทมิตรสหาย สัตว์ที่ใช้ในการเชือดพลีได้แก่ อูฐ วัว แพะ เพื่อเป็นการขัดเกลาจิตใจของมนุษย์ให้เป็นผู้บริจาค เป็นการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนมนุษย์ ในวันฮารีรายอชาวมุสลิมจะเดินทางกลับภูมิสำเนาของตน ร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนาโดยพร้อมเพรียงกัน...!!!

ที่มา : admin 7  ตุลาคม 2557

 

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْم

اَلْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلىَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَليَ اَلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ


การถือศีลอด  มีภาคผลคุณงามความดีมากมาย  ซึ่งไม่มีผู้ใดคณานับได้นอกจากอัลเลาะฮ์ ตะอาลา แต่เพียงผู้เดียว  ด้วยเหตุดังกล่าว  อัลเลาะฮ์ ตะอาลา ได้ทรงพาดพิงการถือศีลอดมายังพระองค์เอง  ท่านอะบูฮุร็อยเราะฮ์ได้รายงานไว้ในหะดิษกุดซีย์ว่า

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏يَقُولُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ‏ ‏كُلُّ عَمَلِ ابْنِ ‏ ‏آدَمَ ‏ ‏لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ هُوَ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ

ฉันได้ยินท่านร่อซูลุลลอฮ์  ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม  กล่าวว่า  อัลเลาะฮ์ - อัซซะวะญัลล่า - ทรงตรัสว่า  "ทุกการปฏิบัติความดีของลูกหลานอาดำนั้น มีให้สำหรับเขา  นอกจาก การถือศีลอด  เพราะแท้จริงมันเป็นของเราและเราจะตอบแทนด้วยกับมัน" รายงานโดยมุสลิม (1942)

อ่านเพิ่มเติม...

 


ถัดจาก “วันอีดิ้ลฟิตริ” ไปอีก 2 เดือน 10 วัน โดยอ้างอิงจากปฏิทินจันทรคติแบบเดิม จะมีงานเฉลิมฉลองยิ่งใหญ่อีกครั้ง เรียกว่า “วันอีดิ้ลอัฎฮา” ซึ่งตรงกับวันที่ 10 เดือนซุลฮิจญะฮฺ ซึ่งเป็นเดือนที่ 12 ของปฏิทินอิสลาม โดยในวันดังกล่าวนี้จะตรงกับช่วงเวลาที่มุสลิมทั่วโลกเดินทางไปทำฮัจญ์ หรือแสวงบุญ ณ นครมักกะห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ชาวไทยมุสลิมจึงนิยมเรียกกันว่า “วันรายาฮัจญี” “วันรายอฮัจญี” “วันอีดใหญ่” หรือ “ฮารีรายากุรบาน” ทั้งนี้ เนื่องจากสิ่งสำคัญที่มุสลิมต้องทำเนื่องใน “วันอีดิ้ลอัฎฮา” คือ การเชือดสัตว์เพื่อเป็นพลีทาน หรือทำ “กุรบาน” สำหรับผู้ที่มีกำลังความสามารถ หรือมีทุนทรัพย์มากพอ

“กุรบาน” คือ การเชือดสัตว์ซึ่งได้แก่ แพะ แกะ วัว หรืออูฐ แจกจ่ายแก่ครอบครัว เครือญาติ ผู้ขัดสน หรือสังคม โดยสัตว์ที่นำมาเชือดจะต้องมีลักษณะสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่พิการ หรือมีตำหนิที่น่ารังเกียจ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรำลึกถึงการเสียสละครั้งยิ่งใหญ่ของนบีอิรอฮีม ซึ่งเป็นศาสดาที่สำคัญอีกท่านหนึ่งของศาสนาอิสลาม ผู้ซึ่งเคยถูกพระองค์อัลลอฮฺทดสอบจิตใจ และความศรัทธาของพระองค์โดยการใช้ให้เชือดบุตรชายอันเป็นที่รัก

อ่านเพิ่มเติม...

 


เมื่อวาน(24 กันยายน 2557)กระผมได้มีโอกาสไปใช้บริการจ่ายเงินค่าใช้โทรศัพท์แบบรายเดือนของทรู ที่ทรูพาร์ทเนอร์ สาขาห้างเทสโก้โลตัส จะนะ ต้องบอกกันตรงๆว่า พนักงานที่นี่เขาให้บริการลูกค้าด้วยไมตรีจิตและรอยยิ้มที่ประทับใจจริงๆ ไม่ว่าจะสอบถามข้อมูล ขอคำแนะนำต่างๆ ฝากเพื่อนๆ และสมาชิกทรูทุกท่าน ลองเข้าไปใช้บริการดูนะครับแล้วจะรู้ว่าทรูพาร์ทเนอร์ สาขาห้างเทสโก้โลตัส จะนะ อยู่ในใจคุณอย่างไร...!!!

ที่มา : admin 25 กันยายน 2557