เวลาละหมาด


ค้นหาสถานที่ละหมาด

4WkjJ2.jpg


ค้นหา

ราคาทอง


จำนวนผู้เข้าชม

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

โครงการนำนักเรียนทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ทางโรงเรีนบ้านปากบาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ได้นำนักเรียนและบุคลากรไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ จังหวัดพัทลุงและจังหวัดตรัง ชมพิพิธภัณฑ์สั...

โรงไฟฟ้าจะนะมอบทุนการศึกษา วันนี้นายจิตวัต วงศ์วาสนา หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าจะนะฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านปากบางที่เรียนดีแต่ยากจน จำนวน 5 ทุน อนุบาลจำนวน 2 ทุนๆ 1...

ประเมินติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปะถมศึกษาสงขลา เขต 3 โดยคณะกรรมการติดตามและการประเมินฯ ได้มาประเมินและตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านปากบาง จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทางโรงเรียนได้รับข...

ดูงานห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา วันนี้ ท่านผู้อำนวยการ วิภานันท์ ทองเจริญ พร้อมด้วยคณะครูจากโรงเรียนบ้านน้ำลัด อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา และนายอับดุลกอเดร์ ดารามะ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนโตะบาลา อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี พร้อมด้ว...

คณะผู้บริหารและคณะกรรมการสถานศึกษาศึกษาดูงาน วันนี้คณะผู้บริหารและคณะกรรมการสถานศึกษาจากเครือข่ายร่มเกล้าจังหวัดยะลา ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมเยียนและศึกษาดูงานของโรงเรียนบ้านปากบาง โดยมี ดร.ศกลวรรณ สุขมี ผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับและบรรยายเรื...

ความประเสริฐในเดือนรอมฎอน
ความประเสริฐในเดือนรอมฎอน

อ่านต่อ.. »

การรลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา
ขั้นตอนการใช้งานระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา v 1.0 ...

อ่านต่อ.. »

การลงทะเบียนโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คลิกเลยครับ)


การศึกษาไทย


ข่าวสารการศึกษา


คลังความรู้


เรื่องฮิตติดกระแส


อาหารและสุขภาพผู้อำนวยการโรงเรียน

สิ่งที่น่าสนใจ

หนังสือ สพป.สงขลา 3


e-Money

69d595a2731fa3d3f3568dffa74cf022l.gif


จ่ายภาษีออนไลน์

4WfzMa.jpg


ข่าวสารครูพันธ์ใหม่


TV Muslim


Facebook


นาฬิกา


radio online


สอบงานราชการ


ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต


พยากรณ์อากาศ


ราคาน้ำมัน