เวลาละหมาด


ค้นหาสถานที่ละหมาด

4WkjJ2.jpg


จำนวนผู้เข้าชม

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

ดูงานห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา วันนี้ ท่านผู้อำนวยการ วิภานันท์ ทองเจริญ พร้อมด้วยคณะครูจากโรงเรียนบ้านน้ำลัด อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา และนายอับดุลกอเดร์ ดารามะ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนโตะบาลา อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี พร้อมด้ว...

คณะผู้บริหารและคณะกรรมการสถานศึกษาศึกษาดูงาน วันนี้คณะผู้บริหารและคณะกรรมการสถานศึกษาจากเครือข่ายร่มเกล้าจังหวัดยะลา ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมเยียนและศึกษาดูงานของโรงเรียนบ้านปากบาง โดยมี ดร.ศกลวรรณ สุขมี ผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับและบรรยายเรื...

ศึกษาดูงาน"ห้องสมุดต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชชุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี" เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 นางปัทมา รอดผล ผู้อำนวยการและคณะครูจากโรงเรียนวัดยางทองสพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 ได้มาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ห้องสมุดต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาสมเด็จพระเทพ...

ดูงานห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนบ้านปากบาง วันนี้ทางคณะครู ผู้บริหารโรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4,โรงเรียนบ้านทางควายและโรงเรียนบ้านสุเหร่า สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ได้มาศึกษา...

ประกวดเรียงความ "ภาษาไทย ภาษาชาติ" จังหวัดชายแดนใต้ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยจังหวัดชายแดนใต้ได้จัดกิจกรรมประกวดการเขียนเรียงความ "ภาษาไทย ภาษาชาติ" ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2561 ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น โดยให้สถานศึกษาทุกส...

ความประเสริฐในเดือนรอมฎอน
ความประเสริฐในเดือนรอมฎอน

อ่านต่อ.. »

การรลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา
ขั้นตอนการใช้งานระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา v 1.0 ...

อ่านต่อ.. »

ศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2561

fqiWnW.gif


ข่าวสารจากสพฐ.


ข่าวสารการศึกษา


การศึกษาไทย


คลังความรู้


เรื่องฮิตติดกระแส


ข่าวนสพ.ผู้อำนวยการโรงเรียน

สิ่งที่น่าสนใจ

หนังสือ สพป.สงขลา 3


e-Money

69d595a2731fa3d3f3568dffa74cf022l.gif


จ่ายภาษีออนไลน์

4WfzMa.jpg


ข่าวสารครูพันธ์ใหม่


TV Muslim


นาฬิกา


radio online


สอบงานราชการ


ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต


พยากรณ์อากาศ


ราคาน้ำมัน


ราคาทอง